Libušino Kolo roku - jasně, stručně, jednoduše

Malby na našem webu jsou inspirovány českým Kolem roku, kruhem českých ženských archetypů, který sestavily ženy v prvním ročníku výcviku kněžek Bohyně Staré Evropy v letech 2012/2013. Chvíli trvalo, než si malby našly cestu do světa. Devět let, jako je bohyní v Kole roku.

Kolo roku je inspirováno proměnami přírody v našem podnebí a s nimi spojenými svátky předkřesťanských kultur, široce sdílenými v evropských zemích severně od Alp. Osm paprsků kola odpovídá čtyřem astronomicky určeným svátkům (slunovraty a rovnodennosti) a čtyřem oslavám, které půlí čas mezi nimi a určitě znáte jejich česká jména - Hromnice. Filipojakubská noc (také pálení čarodějnic či stavění májek), dožínky a Dušičky.  Ke každému období Kola roku je přiřazena bohyně, nesoucí charakteristiku jeho kvalit a odpovídající určité fázi ženského života. Můžeme ji vnímat jako patronku této části roku  i tohoto období v životě ženy. Také reprezentuje psychické kvality, které se k němu pojí a může být považována za archetypální zdroj těchto vlastností.

Zora

První Bohyní Kola roku je Zora - bohyně předjaří. Je jí zasvěceno období mezi Hromnicemi a jarní rovnodenností. Symbolizuje hvězdu naděje v cestě zimní temnotou - všichni znají rčení na Hromnice o hodinu více, sdělující svým způsobem banální, na druhou stranu však nadějeplný fakt, že světla už viditelně přibývá a zima se krátí. V ženském životě je patronkou času dospívání, počátků menstruace, zkrátka let, kdy se dívka mění v ženu se všemi výzvami, které to obnáší. V obecnějším významu je psychickým zdrojem ženské celistvosti, archetypem zvaným panna či amazonka, který symbolizuje ženskou autonomii, nezávislost, svobodu a úplnost v sobě samé. K tomuto archetypu se můžeme obracet, když máme pocit, že jsme příliš pohlceny vnějším světem, péčí o druhé, prací a vnímáme, že ztrácíme sebe samu a spojení se svou duší. 

Vesna

Druhou bohyní Kola roku je Vesna - bohyně jara a živlu ohně. Patří jí období mezi jarní rovnodenností a stavěním májů. Symbolizuje energii nových začátků, nadšení, energičnost, ženskou tvůrčí sílu ve smyslu seberealizace. Je patronkou raného období ženské dospělosti, kdy hledáme své povolání a také životního partnera - její čas je čas ne zcela závazných vztahů, experimentování, zkoušení mnohého,  ze kterého vzchází schopnost rozhodnout se, zaměřit na cíl a dosáhnout výsledků. Tento archetyp nás provází nejenom v době rané dospělosti, ale kdykoliv v životě, kdy máme pocit, že potřebujeme změnu, jasnost, energii samy pro sebe, nový začátek a jasný cíl.

Lada

Třetí bohyní Kola roku je Lada - bohyně pozdního jara, lásky, krásy a harmonie. Patří jí období mezi prvním májem a letním slunovratem. Je patronkou hledání souladu a hlubšího propojení s mužským principem, součástí ženy která zraje od nezávislé mladé dívky k nevěstě - ženě ochotné vstoupit do závazné formy partnerství, ať již formální, či nikoliv. Jí patří i umění milostných her, prohlubování sexuality, schopnost žít lásku srdce i těla. Do našeho života promlouvá vždy, když  jde o hlubší partnerský vztah, může nám pomoci obnovit harmonii v partnerství, které prochází krizí a nalézt spojení s naším vnitřním mužem.

Rusalka

Čtvrtou bohyní Kola roku je Rusalka, bohyně časného léta a živlu vody. Symbolizuje hloubku ženských emocí, je patronkou naší schopnosti žít své city hluboce a dává nám sílu je unést. Pomáhá nám vytvářet skutečná citová pouta. V životě ženy též představuje zrání od partnerky k mateřství - děti rostou v našich lůnech devět měsíců ve vodě, jako vodní bytosti. A s každým těhotenstvím se k nám vrací znovu. Představuje potenciál skrytý pod vodní hladinou. Můžeme ji volat na pomoc v časech, kdy máme pocit, že naše city a emoce jsou k neunesení - aby nám pomohla najít schopnost plavat jimi jako vodní víla, nikoliv se v nich utopit.

Živa

Pátou bohyní Kola roku je Živa, bohyně matka.  Její čas přichází s dožínkami, kdy země odevzdává člověku svou první úrodu - obilí, v úlech je med, ale duch vína ještě dřímá ve vinicích a jablka i ořechy mají do zralosti daleko. S podzimní rovnodenností odevzdává vládu Mokoši. V životě ženy je Živa patronkou období časného mateřství, kdy je zapotřebí  a prověřována naše schopnost rodit, kojit, dát ze sebe, pečovat o druhé. Je to často nejnáročnější období v životě ženy, kdy jsme nejzranitelnější a velmi odkázané nejen na naše biologické schopnosti, ale i na podporu našeho okolí - abychom mohly vydávat ze sebe a poslat jiskru života dál. Živa je nám oporou v čase počínání dětí, těhotenství a porodů a k ní je třeba se obracet, pokud jsou nás tyto výzvy tíží.

Mokoš

Šestá bohyně Kola roku je Mokoš, bohyně živlu země a časného podzimu. Bohyně zralého mateřství a poněkud archaického slova, kmotrovství. V ideálním případě by mladá matka měla mít v časném mateřství oporu starších a zkušenějších žen, které jsou doslova a do písmene uzemněné, mají odrostlé potomstvo a jsou schopné být zdrojem podpory. S Mokoší je spojena i role babičky malých vnoučat. V ženském životě je patronkou středního věku, času kdy žena prochází pozdním mateřstvím, přechodem a stává se babičkou - tak, jako v přírodě je její čas zasvěcen "druhé sklizni" - jablek, hroznů, ořechů.   V Kole roku jí patří čas mezi podzimní rovnodenností a Dušičkami. V životě nás podpoří v každém období, kdy potřebujeme stát oběma nohama na zemi  a mít v sobě pragmatickou ženskou moudrost, jistotu a klid důležité pro každodenní život, chod rodiny a domácnosti. 

Morana

Sedmá bohyně Kola roku je Morana, bohyně stařena a vědma. Její čas nastává o Dušičkách a trvá do zimního slunovratu. Je bohyní pozdního podzimu, bohyní období moudrého ženského stáří - ale též bohyní, která je strážkyní brány mezi životem a smrtí a vládne zásvětí, místům mimo zkušenost našeho světa jevů. V jejím čase roku umírají všechny bytosti, které žijí jen v teplé polovině roku - proto je spojená se smrtí fyzického těla ale též i všeho, co se již přežilo. Je zobrazována jako stařena s kotlem transformace - vše, co umírá, prochází rozkladem, aby posloužilo v novém cyklu jako substrát pro nový růst. Nebo jak přísná tmavovlasá žena, náročná učitelka v našich životních lekcích spojených s ukončováním, přerody a bilancováním. Její nesmlouvavé oko nás učí vidět pravdu  za závojem ruchu běžného života, učí nás rozlišovat absolutní od relativního  a její kosa nám připomíná občasnou životní nutnost jasného ano a ne.

Meluzína

Osmá bohyně Kola roku je Meluzína, bohyně živlu vzduchu, bohyně času mezi zimním slunovratem a Hromnicemi. Je místem hlubokého ztišení, meditace, času spojení s nadosobní rovinou ducha a duše, ze kterého pramení poznání a inspirace. Je zdrojem moudrosti z míst "nad životem a běžným vědomím".  Dýchne na nás při naslouchání starým příběhům a bájím. Je archetypem vědomí mimo čas a prostor, stavu mysli, do kterého dokážeme vstoupit při pro nás vhodné a zdravé psychospirituální praxi. 

Libuše

Devátou bohyní Kola roku je Libuše - Paní středu. Je vládkyní Kola roku, představuje vědomí našeho vyššího já, které zná všech osm aspektů Kola roku a umí z nich vybrat tu archetypální psychickou sílu (nebo jejich kombinaci) kterou v dané chvíli v životě potřebujeme. Je naší vnitřní průvodkyní a rádkyní, která se neobjevuje sama od sebe, ale jejíž kvalitu je třeba kultivovat a rozvíjet smysluplnou psychospirituální praxí.  Pak bude v nás sílit a růst jako naše moudrá vnitřní vládkyně.

 

Pokud se s Kolem roku chcete seznámit hlouběji, zkuste delší článek na našem webu. A pokud vás zaujala ženská archetypální psychologie, další inspiraci najdete v těchto knihách:

Jean Shinoda Bolen: Bohyně v každé ženě 

Agapi Stassinopoulos: Zamilovaní bohové a bohyně

Zuzana Řezáčová Lukášková: Bohové a bohyně v nás

 

9. 4. 2021

Jiřina Macháčková

 

Zpět do obchodu